"PÎYA" BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTE

Die Sprache galt schon immer als das Tor zur Welt!

In unserer gegenwärtigen globalisierten Welt hat die Zweisprachigkeit immer mehr an Bedeutung zugenommen.

Nach Jonekeit und Kielhöfer bedeutet Zweisprachigkeit “das individuelle Gefühl in beiden Sprachen zu Hause zu sein“.

Diese Chance jedoch bietet sich nur dann an, wenn die Sprachen bereits im Kindesal- ter erlernt werden.

Beim pädagogischen Konzept unserer Kita steht das Kind mit seinen Stärken und Fä- higkeiten im Mittelpunkt. Es geht davon aus, dass die Bildung in einem Aneig- nungsprozess stattfindet und jedes Kind sich in seinem Zeitmaß optimal entwickeln kann. Dieser Prozess wird durch gezielte pädagogische Angebote und Aktivitäten unterstützt, an denen die Kinder je nach Alter und Entwicklungsstand durch Mitge- staltung und Mitentscheidung teilhaben.

Wir betrachten die Sprachentwicklung nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Entwicklung grob- und feinmotori- scher Fähigkeiten, mit sozialen Fähigkeiten und mit Ausdrucksmöglichkeiten im Be- reich von Spielen, von gestaltenden The- ater- und Rollenspielen, von musikalischer und bildnerischer Gestaltung .

Zweisprachigkeit
„das individuelle Gefühl,
in beiden Sprachen
zu Hause zu sein“.

********************************************

piya de

 

„Pîya“ Bilingual Kindertagesstätte
Deutsch/ Kurdisch

Eine Sprache, eine Person

Nutzen Sie die gegebenen Fähigkeiten Ihres Kindes, Sprache spielerisch zu erwerben.

An der bilingualen Kita bieten wir einen optimalen Raum für die bilinguale Erziehung.

Alle Aktivitäten finden sowohl auf Deutsch
als auch auf Kurdisch statt. Die Kinder werden motiviert, sich in beiden Sprachen auszudrücken, je nachdem, mit welcher ErzieherIn sie kommunizieren und an welchen Aktivitäten (unter Anleitung der ErzieherInnen) sie teilnehmen. So wird der Spracherwerb beider Sprachen gleichermaßen gefördert und Unterschiede in der Sprachentwicklung können rasch aufgeholt werden.

Unsere Kita in Stichworten:

10 Plätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren (Krippenbereich),
14 Plätze für Kinder im Alter von 3+ bis zur Vorschule

Integrierte bilinguale Sprachförderung als Querschnittsaufgabe

Schwerpunkte und Profil: Musikalische Früherziehung, Tanz, Bewegung

Integration

Beteiligung der Eltern

Entwicklung von Selbstwertgefühl und Eigenständigkeit

Forschendes Lernen

 

 

 

****************

"PÎYA" Bİ DUZİMANÎ BAXÇEYÊ ZAROKAN (Almanî - Kurdî)

ZİMAN HERDEM MÎNA DERGEHÊ DİNYAYÊ TÊ DÎTİN!

Êdî li dinyaya me ya global, duzimanî
pir girîng e.

Li gor Jonekeit û Kielhöfer maneya duzimaniyê ev e: „Bi herdu zimanan, xwe li
mala xwe hîs kirin“.

Lêbelê ew şans heye, gava ku mirov di salên zaroktiyê de zimanan hîn bibe.

Di konsepta pedegojiya hêlîna me de zarok, bi hêz û hunera xwe di navendê de cî digre. Bingeha wê ev e, ku perwerdehî di pêvajoya hînbûnê de pêk were û her zarok di pîvana dema xwe de, bikaribe xwe çêtir bi pêş bixe. Ev pêvajo bi riya xebat û çalakiyên pedegojîk a armanckirî tê destek kirin, ku zarok li gor emr jî û halê kemilîna xwe bi biryara hevpar tevlêbûne.

Em geşbûna zimanê, îzolekirî nabînin, lêbelê bi girêdana hunerên çors û zirav a motorîk, bi hunerweriya sosyal û di warê lîstikê de derfeta derbirîna muzîkî, dîzayna
hunerî û rolkirin.

Duzimanî
„Bi herdu zimanan,
xwe li mala xwe hîs kirin“.

***************************************

 

piya ku

 

„Pîya“ Bi duzimanî baxçeyê zarokan
Almanî - Kurdî

Zimanek, kesek

Huner û qabîliyeta zarokê/a we bibe alîkar,
ji bo ku ew bi hêsanî zimanan hîn bibe.

Li baxçeyê zarokan, ji bo perwerdeya duzimanî em odeyeke bikêrhatî pêşkêş dikin.
Hemû çalakî him bi almanî him jî bi kurdî pêk tên.

Zarok bên motîve kirin, ku bi herdu zimanan xwe îfade bikin, ku ew bi kîjan perwerdarkar re dikevin têkiliyê yan jî (di bin rêberiya perwerdekaran de) tev li kîjan çalakî dibin.

Bi vî awayî bidestxistina herdu zimanan yeksan tê destek kirin û ferqa geşbûna zimanan dikare zû ji holê rabe.

Bi kurtasî hêlîna me:

10 cî ji bo zarokên 1 heta 3 salî, 14 cî ji bo zarokên 3+ heta berx
wendegehê

Desteka duzimanî ya pevkelijandî

Profîl û xweseriya me: Perwerdeya muzîkê ya zû, Dans, tevger

Entegrasyon

Tevlêbûna dêbavan

Geşbûna kesayetî û xwebawerî

Hînbûna lêgerîner

 

 

 

*********************

''PÎYA'' HALÊNDÊ DOMANANO DİZOKNÎ (Almankî/Kurdkî)

ZON TİM ZÊ KÊBERÊ DİNYA DERBAZ BÎYENÊ

Dinyaya mana ewroyîna globalkerdeye de
dizonkîye tim zêdêrî mana gêna.

Angorê Jonekeît û Kîelhöferî dizonkîye êna
manaya „hîso şexsî seke her dimîn zonan de kê de bîyene.“

No şans tenya êno dîyene, eke zonî domantîye de bêrê musayene.

Konzeptê mayo pedagogîkî de doman bi qewet û qabîlîyetanê xo mîyan de vindete
yo. Perwerde mîyanê ju prosesê redestkerdişî de beno û her doman angorê demê xo, xo ravêr beno. No proses bi teklîfanê û aktîvîtetanê pedagogîkkîyan êno desteg kerdene, domanî angorê seranê xo û rewşa ravêrşîyayişê xo bi pîya şekilnayene û pîya qerardayene ca gênê.

Ma ravêrşîyayişê zonî îzolekerde nêvînenîme, hurêndîya naye de ma qadanê kay de,
teater, kayê rolan, şekildayena muzikkî û hunerkî de bi qabîlîyetanê motorîkê gizre û nazikî, bi qabîlîyetanê sosîyalan û bî îmkananê re zon ardene girê danîme.

Dizonkîye
„hîso şexsîyo ke
her dimîn zonan de
xo kê de dîyene.“

***********************************

 

piya za

„Pîya“ halêndê domanano dizonkî
Almankî/Kurdkî

Ju zon, zu kes

Qabîlîyetê domananê xo yo ke est o, bixebetnê, wa bi kay zon bimusê.

Ma halêndê domanano dizonkî de seba perwerdeyê dizonkî meydanêde optîmal danîme.

Aktîvîtetî pêro hem Almankî hem kî Kurdkî
virazînê. Domanî ênê motîve kerdene, xo bi her dimîn zonan biyarê re zon, angorê halî, ê kamcî perwerdekerdoxe/î de têkilîye
de rê û kamcî aktîvîtete de (binê rayberîya perwerdekerdoxe/î de) ca gênê.

Nîya zonmusayena her dimîn zonan zêjubînî êna desteg kerdene û raverşîyena zonî de ferqî şîkînê rew bêrê wedardene.

Halêndê ma bi kilmîye:

10 cayî seba domananê 1 ra hetanî 3 seran • 14 cayî seba domananê 3 seran + hetanî vermektebî

Destegê zonîyo dizonkî yo întegrekerde zê karê têgirê nayene

Girannixta û profîl: Rewperwerdeyo muzîkkî, dans, hereket

Întegrasîyon

Tedebîyena ma û pîyan

Ravêrsîyena xoqedrî, hîs û kesîtîye

Cuyena wekintoxe