Koma kaykerdena Kirmanckî u Almankî seba ma u pîyan teba domananê înan yê 1-6 sereyan

Projekta ma seba domanan, ma u pîyan bi rengnayene, lawikan vatene u hereketan hetkarîya ravêr berdena zonan kena. Na projekte de domanê –laj u kênekî- 1-6 sereyî, ma u pîyê domanan ca gênê.

 ZazaKidsweb

 Armancê projekta ma o wo, ke ravêr berdena zonê Kirmanckî/Zazakî u Almankî de hetkarîya domanan bikero, desteg bidêro ci. Xêca naye domanî şîkînê pîya kay bikerê, ma u pîyî kî jubînî de qesê bikerê, jubînî ra bimusê. Seba ke domanî zonêde dideyine bimusê, hem pêwistîya kompetensêde komunîkatîvkî u zonkîyî est a, hem kî rakerde bîyena u şîkîyena ma u pîyan yê zonan est a. Perwerdeyêde dizonkî xêca naye hem şansê kulturanê bînan şinasnayene u hem kî îmkananê kompetensanê înterkulturelkî musayene dano. Seba ke zonê domanan Kirmanckî u Almankî de ravêr şorê, ma bi rengnayene, lawikan vatene u hereketan hetkarîya domanan kenîme.

 Flyer ZazaKids [DOWNLOAD]

Rojanê Şemeyî, sahate 10:30-12:30

 

Ansprechpartner (Verpersîyar): Lerzan JANDÎL

ORT (Ca):
Yekmal
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
1. Etage, Veranstaltungsraum

(U-Bhf. Kottbusser Tor)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 030 / 616 25 848

KOSTENLOS (BÊPERE)!!!

Wir freuen uns auf Sie (Amayena şima ma kena kefweş)!